FUCSI

În parteneriat cu Organizația Salvați Copiii – programul Ora de net amdemarat din 2018 procesul pentrua creditarea programului Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului (FUCSI), program de formare profesională continuă destinat cadrelor didactice, cu un număr de 60 ore/ 15 credite profesionale. Programul de formare este susţinut în fiecare judeţ prin intermediul Caselor Corpului Didactic, cu sprijinul Inspectoratelor Scolare Județene. În ianuarie 2019 a avutloc prima sesiune de formare de formatori în pentru asigurarea resurseiumane de calitate în vederea derulării cu success a programului de formare. Fiecare CCD  are în acest moment instruit un număr de cel puțin 2 formatori care vor asigura, ulterior, activitățile educative (teoretice, applicative și evaluative) ale programului acreditat.

Mai multe detalii și resurse: https://oradenet.ro/