FunED

Un Model Educațional Unic și Inovativ pentru învățământul preșcolar (reșițean)

(FunEd 434, 2021-2023)

 

Asociația Kreativ Research din Reșița a demarat activitățile în cadrul unui proiect finanțat prin programul  de cooperare transfrontalieră România Serbia (Interreg IPA CBC). Proiectul, For Unique New Education Design (FunEd 434) este implementat de 2 instituții de învățământ din Serbia (Institutul de Învățământ Preșcolar din Zrenjanin și Colegiul de Formare a Cadrelor didactice din învățământul preșcolar ”Mihailo Palov” din Vârșeț) și de 2 organizații non guvernamentale din România (Asociația Kreativ Research din Reșița și Asociația ”Daria, zâmbet de copil” din Timișoara). Proiectul, cu durata de 2 ani (2021 -2023) beneficiază de o finanțare totală de 623 000 euro.

Scopul principal al proiectului este crearea unui model educational comun bazat pe metode inovative de predare, adaptarea curriculei din învățământul preșcolar la contextual societății actuale, care să răspundă nevoilor copiilor, părinților și cadrelor didactice având în centrul său starea de sănătate a copiilor și o cât mai bună incluziune a acestora în sistemul de învățământ. În acest sens, printre activiățile principale ale proiectului se numără:

Până în acest moment, de la debutul proiectului în aprilie 2021,  am reușit crearea la Reșița, a unui centru de cercetare metodologică axate pe învățământul preșcolar, pe 7 arii curriculare. Pe baza unor parteneriate instituționale cu unitățile școlare și având în ca experți educaționali, profesori de învățământ primar și preșcolar, cadre didactice cu experiență, vom contribui la elaborarea unui nou model curricular pentru fiecare din cele 7 domenii de expertiză: limbă și comunicare (prof. Simona Juberianu), matematica (prof. Daniela Vulpeș) educație muzicală (prof. Angelica Kovacs), științele naturii și mediu (prof. Petronela Sfetcu), educație fizică și motricitate (prof. Diana Șuștrean), educație artistică (prof. Emilia Modrigan) și educație incluzivă (prof. Zorița Todor), mai precis la crearea unei metodologii de formare profesională pentru viitoarele cadre didactice din învățământul preșcolar și la susținerea de activități didactice practice împreună cu colegii profesori sârbi.

Urmărim, de asemenea, crearea unui model curricular inovativ bazat pe îmbunătățirea metodelor de învățare și de predare, pe tehnici și metodologii care să faciliteze modernizarea, reformarea învățământului preșcolar și primar ca proces social și pedagogic, adaptat la contextul actual (inclusiv la mediul online). Cercetările realizate în cadrul Centrului metodologic vor viza evaluarea și modernizarea modului de lucru, utilizarea de mijloace didactice într-o manieră creativă și utilă, monitorizarea și evaluarea progresului preșcolarilor și elevilor (măsuri de prevenire și combatere a abandonului școlar timpuriu), îmbunătățirea standardelor de lucru pentru cadrele didactice, stabilirea conexiunilor cu mediul social, organizarea și realizarea atelierelor de educație formală și non-formală, folosind cele mai recente rezultate din practica și teoria educației.

Printre activitățile proiectului pentru perioada 2022-2023, avem în vedere și:

  • Realizarea de workhopuri comune, cursuri de formare pentru părinți, copii/ studenți și cadrele didactice;
  • Schimburi de bune practică între instiuțiile de învățământ din Serbia și România;
  • Publicarea rezultatelor cercertărilor efectuate, a modelului curricular și a ghidului de bune practici

Considerăm că prin rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect, modelul educational creat și implementat în cele două țări partenere va contribui la consolidarea unei rețele educaționale între cadrele didactice și instituțiile de învățământ, dar mai ales se va constitui într-un instrument de valoare pentru furnizarea unor servicii educaționale complete, de calitate și adaptate contextului actual.

 

 

Parteneri ai Asociației Kreativ Research – Centrul Metodologic Reșița:

Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea-Soarelui” Reșița

Grădinița cu Program Normal ”Nu Mă Uita” Reșița-structură la Grădinița cu Program Prelungit ”Palatul Fermecat” Reșița

Grădinița cu Program Prelungit ”Semenic” Structură Grădinița cu Program Normal Nr. 8

Grădiniţa cu Program Prelungit „Riki-Priki” Reşiţa

Şcoala Gimnazială „Petre Seva Băleanu” Văliug – Grădinița P.N. Văliug

Școala Gimnazială Dognecea – Grădinița P.N. Dognecea

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina web a proiectului FunEd: https://dev.progressivemedia.rs/predskolska/en/

Mă numesc Diana Şuştrean, sunt professor pentru învăţământ preşcolar la Grădiniţa P.P. “Riki- Priki” din Reşiţa, cu experienţă de peste 22 de ani în această meserie pe care o iubesc şi de care sunt mândră. Am absolvit Liceul Pedagogic din Caransebeş în anul 1998 şi Universitatea ” Eftimie Murgu” din Reşiţa- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative în anul 2004. Iubesc copiii, inocenţa şi sinceritatea lor, zâmbetele din ochii lor, iubesc jocul şi poveştile copilăriei. Sunt preocupată mereu de formarea mea profesională, îmi place să particip la diverse proiecte, schimburi de experienţă, îmi plac munca în echipă, să împărtăşesc cu semenii din experienţa mea profesionaală, dar şi să acumulez din experienţa altora.
Diana Șuștrean
Mă numesc Simona Juberianu, sunt professor pentru învăţământ preşcolar la Grădiniţa P.N. Nr. 8 din Reşiţa (Grădinița P.P. ”Semenic” Reșița). Am pășit în această meserie acum 20 de ani și din prima clipă am știut că mi se potrivește. Am absolvit Liceul Pedagogic din Caransebeş în anul 2000 şi Universitatea ” Eftimie Murgu” din Reşiţa - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative în anul 2004. Îmi place joaca, iar copiii îmi aduc această bucurie. Să mă joc cu copiii, să râdem împreună, să cântăm și să dansăm este chiar fericirea. Cea mai mare realizare în această joacă cu copiii este că am reușit să le insuflu dragostea pentru carte, prin momentele de lectură petrecute împreună. Sunt mereu preocupată pentru dezvoltarea mea profesională și mă implic, alături de copiii mei, în diverse proiecte.
Simona Juberianu
Petronela Sfetcu mă numesc și lucrez cu copiii încă din anul 2007. În calitate de voluntar în mai multe ONG-uri, am organizat diferite activităţi de animaţie socio – educativă pentru şcoli, grădiniţe, centre de educaţie icluzivă şi centre de plasament. Bucuria de a lucra cu copiii m-a determinat să urmez studiile de licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. Din 2014 sunt profesor pentru învăţământul preşcolar şi îmi desfăşor activitatea la Gradiniţa cu Program normal din localitatea Văliug. Am urmat cursul de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaţionale Step by Step, în 2019 am obţinut gradul didactic II în învăţământ, iar în 2021 am absolvit programul de master Management educațional și dezvoltare curriculară la Universitatea de Vest din Timişoara. Filozofia didactică după care mă ghidez se bazează pe convingerea că cei mici învață și se dezvoltă cel mai bine atunci când sunt implicaţi activ în propriul proces de învăţare. În munca mea cu copiii, sunt determinată să-i ajut să-și găsească propria pasiune și să experimenteze lumea din jurul lor prin propriile lor simțuri. În fiecare copil, mă străduiesc să trezesc interesul pentru conectarea învățării din clasă la experiențele din lumea reală.
Petronela Sfetcu
Sunt Todor Ana-Zorița, educatoare de 24 de ani. Am absolvit Liceul Pedagogic Caransebeș și Facultatea Finanțe și Bănci din cadrul Universității ”Spiru Haret” București. Actual conduc grupa combinată ”Albinuțele” de la Grădinița cu Program Normal ”Nu mă uita” Reșița – structură. Colaborez permanent cu comunitatea locală și cu părinții, îmi îndeplinesc atribuțiile cu maximă seriozitate, responsabilitate și disponibilă mereu la cerințele instituției și deschisă la provocări.
Zorița Todor
Kovacs Viorica Angelica este absolventă a Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş “ Arad, Facultatea de Psihologie şi Ṣtiinte ale Educaţiei , specializarea Pedagogia Învăţămantului primar şi preşcolar, profesor ȋn ȋnvăţământul preşcolar la Grădiniţa P.N. Dognecea .Ca educatoare am o misiune grea, dar şi frumoasă: de a-mi pune o parte din sufletul meu ȋn prichindeii pe care îi educ, de a găsi soluţii pentru problemele lor, de a-i ȋncuraja şi de-ai iubi, de a mă bucura alături de ei.
Viorica Kovacs