Publications

modern_science_and_technology_picture_03_hd_picture_168739

Nr. crt. Autor/

Autori

Titlul articolului/ cărți Revista/

Publicaţia

Editura ISBN

ISSN

Factor de impact/

Baza de date

1 Rotaru, Ileana(2014) Virtual Communication Peter Lang: Frankfurt am Main

 

978-3-631-65257-2
2 Rotaru Ileana  (2013) Mediatization and postmodernism: the impact of mediatization in our social life în Applied Social Sciences: Educational Sciences (eds. G.Rata, P.L. Runcan, H. Arslan)   Editura Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 978-1-4438-4246-4

 

 
3 Rotaru Ileana, Ardeleanu C. (2012)  Iniţiere în jurnalismul şcolar,   Editura Didactică şi Pedagogică: Bucureşti 978-973-30-3300-4  
4 Rotaru, Ileana (2010) Comunicarea virtuală. Impactul noilor tehnologii informaţionale în spaţiul educaţional contemporan   Editura Tritonic: Bucuresti 978-606-8139-39-5  
5 Rotaru Ileana (2016) The role of media in structuring the social representations of Romanian immigrants in Germany Journal of Media Research, vol.9, issue 1[24]/ 2016, pp.99-120

 

  1844-8887 EBSCO, CEEOL
6 Rotaru Ileana (2015) From Blackboard to Internet: possible changes of the Romanian classroom, Social Research Reports, vol,27,pp.111-120   2066-6861 (print)

2067-5941 (electronic)

EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ULRICHS
7 Rotaru Ileana (2014) Virtual Communities, A Challenge for Today’s Concepts of Identity and Citizenship Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol.159, pp. 37-41   1877-0428

 

Scopus, Science Direct, Elsevier
8 Rotaru Ileana (2014) Beyond „google/ search”: students uses and gratifications of the internet within learning activities

 

Revista Sociologie Românească [Romanian Sociology Journal], nr.3/2014   1220-5839 EBSCO, ProQuest,CEEOL, Index Copernicus, ULRICHS
9 Rotaru Ileana (2013) Challenges of the Virtual Communication: the Battle of Titans, Proceedings

 

Professional Communication and Translation Studies, vol.7/ 2014,   2065-099x EBSCO, Index Copernicus, CEEOL

 

10. Rotaru Ileana (2013) The impact of new media on school: the place of the teacher in the self-service classroom

 

Procedia of Social and Behavioral Science, vol. 114, 178-180,2014   1877-0428 Scopus, Science Direct, Elsevier

 Teza de doctorat: Comunicarea virtuală. Impactul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în spaţiul educaţional contemporan

Domeniul: Sociologie

Conducător de doctorat: Prof.univ.dr.Paul Dobrescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

Titlul de doctor este conferit în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4542 din 28.07.2010

 Cărţi şi capitole în cărţi
Nr. crt. Cărţi publicate ca unic autor
1. Rotaru, Ileana (2014) – Virtual Communication, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, www.peterlang.com, ISBN 978-3-631-65257-2, 209 pp
2. Rotaru, Ileana (2010) – Comunicarea virtuală, Editura Tritonic, Bucuresti, http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/, ISBN 978-606-8139-39-5, 298 pp
  Cărţi publicate în calitate de coautor, având n coautori (n < 3)
1. Rotaru Ileana, Ardeleanu C. (2012) – Iniţiere în jurnalismul şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică: Bucureşti, http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/, ISBN 978-973-30-3300-4, 145 pp
  Studii/ capitole având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)
1. Rotaru Ileana (2016). How good is the internet? A perspective of Internet use and gratiofocation) in  Current Challenges in Social Sciences  (eds. Olah S.,G. Roseanu, S.Bodogai, L.Coturbas ), Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, p238-244
2. Rotaru Ileana, Dorina Chis-Toia (2016) – Une critique de la virtualite et de la societe contemporaine: Jean Baudrillard in Reprezentari ale identitatii in spatiul literar, lingvistic si cultural (eds. Emilia Pârpală), Editura ProUniversitaria, Bucureşti, ISBN 978-606-26-0577-3, p.309 – 404
2. Rotaru Ileana (2014) – Virtual Communities, a Challenge for Today’s Informal Education, in Authority and Power of Christian Values (eds. C.Constantineanu, P. Runcan, R. Runcan), Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN: 978-973-30-3761-3, p.173-181
3. Rotaru Ileana  (2013) Mediatization and postmodernism: the impact of mediatization in our social life în Applied Social Sciences: Educational Sciences (eds. G.Rata, P.L. Runcan, H. Arslan) Editura Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ISBN (10): 1-4438-4246-X, ISBN (13): 978-1-4438-4246-4, p.47-53
4. Rotaru Ileana (2012) – Virtual Counselling Techniques în Global e-learning (eds. Etxeberria, Ana Landeta), Centro de Estudios Financieros Madrid.Universidad a Distancia de Madrid, ISBN 978-84-454-2218-2
5. Rotaru Ileana (2010) – Educational Communication în Nuevas tendencias de e-learning (eds. Etxeberria, Ana Landeta), Centro de Estudios Financieros Madrid.Universidad a Distancia de Madrid, ISBN 978-84-454-1565-8
6. Rotaru Ileana, Drobot L. (2009) – Formarea cadrelor didactice în educaţia pentru comunicare şi mass-media în Resursele umane în educaţie, Editura ASE, Bucureşti, ISBN 978-606-505-216-1
7. Rotaru Ileana (2009) – Describing teachers’ media competence, în R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication (eds. Dobrescu, Paul, Pricopie, Remus, Ionescu, Mihaela Alexandra), Editura Comunicare.ro, Bucuresti, ISBN 978-973-711-220-0
8. Rotaru Ileana (2007) – Comunicare şi climat educaţional,  în Precepte pentru educaţia şcolară (coord. Loredana Drobot), Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 978-973-30-1713-4
9. Rotaru Ileana (2007) – Noul concept de calitate în educaţie – studiu de caz: şcoli din Caraş-Severin în Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământ, Editura ASE, Bucureşti, ISBN-13: 978-973-594-944-0
10. Rotaru Ileana, Drobot L. (2006) –  Modalităţi de studiu ale organizaţiei şcolare cu finalităţi practice în teoria sistemică, în Comunicare eficientă pentru organizaţii şi instituţii non-profit, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, ISBN-13:978-973-711-093-0

 

 Articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal  

 

Nr. crt. Autor/

Autori

Titlul articolului Revista/Publicaţia

 

Editura ISSN Factor de impact/

Baza de date

 

 

 

 

 

1.

Niţulescu L., Rotaru Ileana (2012) Challenges of the Interractive Methods Based on the Socio-Constructivist Theory in Teachers’ Training

 

Review of Research and Social Investigation, 39 (4), 2012   1583-3410 F= 1, 354
2. Rotaru Ileana (2016) The role of media in structuring the social representations of Romanian immigrants in Germany Journal of Media Research, vol.9, issue 1[24]/ 2016, pp.99-120

 

  1844-8887 EBSCO, CEEOL
3. Rotaru Ileana (2015) From Blackboard to Internet: possible changes of the Romanian classroom, Social Research Reports, vol,27,pp.111-120   2066-6861 (print)

2067-5941 (electronic)

EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ULRICHS
4. Rotaru Ileana (2014) Virtual Communities, A Challenge for Today’s Concepts of Identity and Citizenship Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol.159, pp. 37-41   1877-0428

 

Scopus, Science Direct, Elsevier
5. Rotaru Ileana (2014) Beyond „google/ search”: students uses and gratifications of the internet within learning activities

 

Revista Sociologie Românească [Romanian Sociology Journal], nr.3/2014   1220-5839 EBSCO, ProQuest,CEEOL, Index Copernicus, ULRICHS
6. Rotaru Ileana (2013) Challenges of the Virtual Communication: the Battle of Titans, Proceedings

 

Professional Communication and Translation Studies, vol.7/ 2014,   2065-099x EBSCO, Index Copernicus, CEEOL

 

7. Rotaru Ileana (2013) The impact of new media on school: the place of the teacher in the self-service classroom

 

Procedia of Social and Behavioral Science, vol. 114, 178-180,2014   1877-0428 Scopus, Science Direct, Elsevier
8. Rotaru Ileana (2013)  Aspects of teachers’ counselling in professional training programmes Procedia of Social and Behavioral Science, vol 114, 207-210   1877-0428 Scopus, Science Direct, Elsevier
9. Niţulescu L., Bichescu A., Rotaru Ileana, Prodan G. (2012)

 

The optimization of the continuing training of didactic staff in the pre-academic education Procedia of Social and Behavioral Science, vol. 46, 2012    187-0428 ISI Web of Knowledge, Elsevier, Scopus, Science Direct
10. Rotaru Ileana (2012)

 

The concept of „quality management” impact in education, Analele Universităţii „Eftimie Murgu”, Anul IX, 2012,   1584-0972 EBSCO, Index Copernicus
11. Rotaru Ileana, Niţulescu L., Vişan A.(2012) Challenges of career management Analele Universităţii „Eftimie Murgu”, Anul IX, 2012,   1584-0972 EBSCO, Index Copernicus
12. Rotaru Ileana, Niţulescu L., Balaş E.(2010)

 

The self in the communication process Procedia of Social and Behavioral Science, vol.5.,2010    187-0428 ISI Web of Knowledge, Elsevier, Scopus, Science Direct
13. Rotaru Ileana, Niţulescu L., Rudolf C. (2010)

 

 

The post-modern paradigm – a framework of today media impact in cultural space Procedia of Social and Behavioral Science, vol.5.,2010   187-0428

 

ISI Web of Knowledge, Elsevier, Scopus, Science Direct

 

 Publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate

1. în străinătate

Nr. crt. Autor/

Autori

Titlul articolului Publicaţia

 

Editura ISBN/ ISSN  Baza de date
1. Rotaru Ileana, Drobot L., Petrovici M. (2009) Using New Information and Communication Technologies in the Teaching Process Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2009 978-3-901509-70-4,

ISSN 1726-9679

ISI Web of Knowledge
2. Drobot, L., Rotaru Ileana,Anghel, C., Cornean, C. (2009) Educational Career Integrative Counselling,

1441-1443

Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2009 978-3-901509-70-4,

ISSN 1726-9679

ISI Web of Knowledge
3. Drobot, L., Visan, A.,  Rotaru, Ileana,  Nitulescu, L., Chis – Toia, D. (2009) Career Management in School Organisations: Case Study,

1481- 1483

Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2009 978-3-901509-70-4,

ISSN 1726-9679

ISI Web of Knowledge
4. Drobot, L., Petrovici, M., Rotaru Ileana,Cornean, C., Constantin, A. (2009) Career Orientation and Reorientation,  1443-1445 Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2009 978-3-901509-70-4,

ISSN 1726-9679

ISI Web of Knowledge
5. Rotaru Ileana (2009) Cultural dimensions of the NTIC impact on school, p.339-342, Management of Technological Changes Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes 978-960-89832-8-1

(vol.II)

ISI Web of Knowledge
6. Rotaru Ileana, Drobot L. (2009) The Ntic’s Development Impact In Education, p.401-404 Management of Technological Changes Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes 978-960-89832-7-4 (vol.I) ISI Web of Knowledge

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.